آموزش بستن در لپ تاپ بدون خاموش شدن سیستم در ویندوز XP

آموزش بستن در لپ تاپ بدون خاموش شدن سیستم در ویندوز XP