چرا لپ تاپ صدا ندارد ؟؟؟

چرا لپ تاپ صدا ندارد ؟؟؟