کارت گرافیک مناسب برای بازی

کارت گرافیک مناسب برای بازی چه خصوصیاتی دارد؟