مسدود کردن دسترسی سرویس های ویندوز 10 به اینترنت

نحوه ی مسدود کردن دسترسی سرویس های ویندوز 10 به اینترنت