وصل نشدن لپ تاپ به اینترنت

چرا لپ تاپ به اینترنت وصل نمی شود؟