داغی بیش از حد آداپتور باتری لپ تاپ

چرا آداپتور باتری لپ تاپ بیش از حد داغ می شود؟