خالی شدن باتری لپ تاپ در حالت خاموش

دلیل خالی شدن باتری لپ تاپ در حالت خاموش