ارتقا گرافیک لپ تاپ

آیا ارتقا گرافیک لپ تاپ امکان پذیر است ؟