سیاه شدن صفحه لپ تاپ

دلیل سیاه شدن صفحه لپ تاپ چیست؟