کاهش دمای لپ تاپ

چگونه دمای لپ تاپ خود را کاهش دهیم؟