بروز مشکل در وب کم به دلیل نرم افزار های نصب شده در سیستم