وصل نشدن لپ تاپ به وای فای

علت وصل نشدن لپ تاپ به وای فای چیست؟