شناسایی نشدن درایو USB در لپ تاپ

حل مشکل شناسایی نشدن درایو USB در لپ تاپ