چرا لپ تاپ شارژ نمی شود ؟

چرا لپ تاپ شارژ نمی شود؟