مک بوک پرو با نمایشگر مینی LED

عرضه مک بوک پرو با نمایشگر مینی LED در اواخر 2020